ویژه کسانی که به دنبال یک مدرس زبان هستند

مدرس زبان انگلیسی- طیبه جوادی

می توانید یکی از پلن های ماهانه زیر را انتخاب نمایید. مسلم است که دوره های آموزشی ضبط شده (آفلاین) از هر جهت برای زبان آموز مقرون به صرفه است. با این حال، بنا به درخواست تعداد زیادی از زبان آموزان برای کلاس آنلاین _ خصوصی، این شرایط از طریق Google Meet فراهم شده است. روز و ساعت کلاس، قابل هماهنگی است.

کلاس آنلاین

پلن ۱
تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماهانه
 • ویژه زبان آموزان دوره های وب سایت
 • ۴ جلسه کلاس خصوصی
 • مدت کلاس: یک ساعت
 • پلن اختصاصی زبان آموز
ویژه زبان آموزان

کلاس آنلاین

پلن ۲
تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰
ماهانه
 • ویژه سطح متوسط
 • ۸ جلسه کلاس خصوصی
 • مدت کلاس: یک ساعت
 • پلن اختصاصی زبان آموز
سطح متوسط

کلاس آنلاین

پلن ۳
تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰
ماهانه
 • ویژه سطح مبتدی
 • ۱۰ جلسه کلاس خصوصی
 • مدت کلاس: یک ساعت و نیم
 • پلن اختصاصی زبان آموز
سطح مبتدی